Ano ang Google Lens?

Ang Google Lens ay isang hanay ng mga kakayahan sa pag-compute na nakabatay sa paningin na nauunawaan kung ano ang tinitingnan mo, at ginagamit nito ang impormasyong iyon para kumopya o magsalin ng text, tumukoy ng mga halaman at hayop, mag-explore ng mga lokalidad o menu, tumuklas ng mga produkto, maghanap ng mga visual na magkakatulad na larawan, at gumawa ng iba pang kapaki-pakinabang na pagkilos.

Hanapin ang nakikita mo

Nagbibigay-daan sa iyo ang Google Lens na hanapin ang nakikita mo. Gamit ang isang larawan, iyong camera, o halos kahit anong larawan, nakakatulong sa iyo ang Lens na tumuklas ng mga visual na magkakatulad na larawan at nauugnay na content, nang kumukuha ng mga resulta mula sa buong internet.

Paano gumagana ang Google Lens

Inihahambing ng Lens ang mga bagay sa iyong larawan sa iba pang larawan, at nira-rank nito ang mga larawang iyon batay sa pagkakatulad at kaugnayan ng mga ito sa mga bagay sa orihinal na larawan. Ginagamit din ng Lens ang pag-unawa nito sa mga bagay sa iyong larawan para maghanap ng iba pang nauugnay na resulta mula sa web. Puwede ring gumamit ang Lens ng iba pang kapaki-pakinabang na signal, gaya ng mga salita, wika, at iba pang metadata sa host na site ng larawan, para matukoy ang ranking at kaugnayan.

Kapag nagsusuri ito ng larawan, madalas na bumubuo ang Lens ng ilang posibleng resulta at nira-rank nito ang mga posibleng kaugnayan ng bawat resulta. Minsan, posibleng limitahan ng Lens ang mga posibilidad na ito sa iisang resulta. Sabihin nating tumitingin ang Lens ng asong tinutukoy nito bilang posibleng 95% German shepherd at 5% corgi. Sa sitwasyong ito, posibleng ipakita lang ng Lens ang resulta para sa isang German shepherd, na pinagpasyahan ng Lens bilang visual na pinakakatulad.

Sa iba pang sitwasyon, kapag tiyak ang Lens na nauunawaan nito kung sa aling bagay sa larawan ka interesado, magbabalik ang Lens ng mga resulta sa Search na nauugnay sa bagay na iyon. Halimbawa, kung naglalaman ang isang larawan ng partikular na produkto - gaya ng jeans o sneakers - posibleng magbalik ang Lens ng mga resultang nagbibigay ng higit pang impormasyon tungkol sa produktong iyon, o resulta sa pamimili para sa produktong iyon. Posible ring umasa ang Lens sa mga available na signal, gaya ng mga rating ng user ng produkto, para magbalik ng mga naturang resulta. Sa isa pang halimbawa, kung may matutukoy ang Lens na barcode o text sa isang larawan (halimbawa, pangalan ng produkto o pamagat ng libro), posibleng magbalik ang Lens ng page ng resulta ng Google Search para sa bagay na iyon.

Mga nauugnay at kapaki-pakinabang na resulta

Palaging sinusubukan ng Lens na ibalik ang mga pinakanauugnay at pinakakapaki-pakinabang na resulta. Hindi naaapektuhan ang mga algorithm ng Lens ng mga advertisements o iba pang komersyal na kaayusan. Kapag nagbabalik ang Lens ng mga resulta mula sa iba pang produkto ng Google, kabilang ang Google Search o Shopping, umaasa ang mga resulta sa mga algorithm ng ranking ng mga produktong iyon.

Para matiyak na nauugnay, kapaki-pakinabang, at ligtas ang mga resulta ng Lens, tinutukoy at fini-filter ng Lens ang mga explicit na resulta. Tinutukoy ang mga resultang ito gamit ang mga pamantayan sa buong Google, gaya ng mga alituntunin ng Google SafeSearch.

Lens at lokasyon

Kapag sumang-ayon kang gamitin ng Lens ang iyong lokasyon, gagamitin nito ang impormasyong iyon para magbalik ng mga mas tumpak na resulta - halimbawa, kapag tumutukoy ng mga lugar at palatandaan. Kaya kung nasa Paris ka, malalaman ng Lens na mas malamang na tinitignan mo ang Eiffel Tower kaysa sa isang katulad na istruktura sa iba pang lugar sa mundo.