Tatlong device na magkakatabi, isang desktop at dalawang mobile, na nagpapakita kung saan maa-access ang Lens sa pamamagitan ng maraming entry point.
Tatlong device na magkakatabi, isang desktop at dalawang mobile, na nagpapakita kung saan maa-access ang Lens sa pamamagitan ng maraming entry point.

Makakuha ng mga sagot kung saan mo kailangan ang mga ito

Available ang Lens sa lahat ng iyong device at sa mga paborito mong app.

Logo ng Google

Google app

Logo ng Camera

Google Camera

Logo ng Photos

Google Photos

Dalawang mobile device, isang naka-fade at isa pang nagpapakita ng home screen ng Google App na may naka-highlight na QSB na may isa pang naka-highlight ng icon na camera.
Logo ng Google

Subukan ang Google Lens

Hanapin ang Lens sa search bar ng Google app

iOS

QR code ng app store Available sa App Store

Android

QR code ng Google Play Kunin ito sa Google Play
Icon na camera sa search bar ng Google