Isang sitwasyon ng paggamit sa pamimili na nagtatampok ng LVF view ng isang babaeng nakasuot ng asul na blazer na may mga naka-overlay na hugis, icon, at card ng produkto.

Maghanap ng hitsurang gusto mo

May nakita ka bang outfit na nagustuhan mo? O isang upuan na tamang-tama para sa iyong sala? Makakuha ng inspirasyon sa mga katulad na damit, furniture, at dekorasyon sa bahay—nang hindi kinakailangang i-type kung ano ang hinahanap mo.

Isang sitwasyon ng paggamit sa pagsasalin na nagtatampok ng LVF view ng isang shop na nagpaparenta ng swan boat na may mga naka-overlay na hugis, icon, at label ng produkto.

Kumopya at magsalin ng text

Magsalin ng text nang real-time mula sa mahigit 100 wika. O kaya ay kumopya ng mga talata, serial number, at higit pa mula sa isang larawan, at pagkatapos ay i-paste ito sa iyong telepono o computer gamit ang Chrome.

Isang sitwasyon ng paggamit sa homework na nagtatampok ng LVF view ng isang pahina sa math textbook na may mga naka-overlay na hugis, icon, panel ng resulta, at equation na naka-highlight sa reticle.

Sunod-sunod na tulong sa homework

Hindi ka ba makausad sa isang problema? Makahanap kaagad ng mga explainer, video, at resulta mula sa web para sa math, history, chemistry, biology, physics, at higit pa.

Isang sitwasyon ng paggamit sa pagtukoy na nagtatampok ng LVF view ng halamang red ginger na may mga naka-overlay na hugis at panel ng resulta.

Tumukoy ng mga halaman at hayop

Alamin kung anong halaman ang nasa apartment ng iyong kaibigan, o kung anong uri ng aso ang nakita mo sa parke.

Tatlong device na magkakatabi, isang desktop at dalawang mobile, na nagpapakita kung saan maa-access ang Lens sa pamamagitan ng maraming entry point.

*Available ang Lens sa Google Images

Makakuha ng mga sagot kung saan mo kailangan ang mga ito

Available ang Lens sa lahat ng iyong device at sa mga paborito mong app.

Logo ng Google

Google app

Logo ng Camera

Google Camera

Logo ng Photos

Google Photos

Logo ng Chrome

Chrome

Dalawang mobile device, isang naka-fade at isa pang nagpapakita ng home screen ng Google App na may naka-highlight na QSB na may isa pang naka-highlight ng icon na camera.
Logo ng Google

Subukan ang Google Lens

Hanapin ang Lens sa search bar ng Google app

Kunin ang app

I-scan para kunin ang app

QR code para sa iOS at Android
Icon na camera sa search bar ng Google