Google Lens คืออะไร

Google Lens คือชุดความสามารถในการประมวลผลที่อิงตามการมองเห็นซึ่งเข้าใจได้ว่าคุณกำลังดูสิ่งใดและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการคัดลอกหรือแปลข้อความ ระบุพันธุ์พืชและสัตว์ สำรวจภาษาหรือเมนู ค้นพบผลิตภัณฑ์ ค้นหารูปภาพที่ดูคล้ายกัน รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

ค้นหาสิ่งที่คุณเห็น

Google Lens ให้คุณค้นหาสิ่งที่เห็น Lens จะใช้รูปถ่าย กล้องของคุณ หรือรูปภาพใดก็ได้เพื่อค้นหารูปภาพที่ดูคล้ายกันและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งมาจากการรวบรวมผลการค้นหาจากทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต

วิธีการทำงานของ Google Lens

Lens จะเปรียบเทียบวัตถุในรูปภาพของคุณกับรูปภาพอื่นๆ และจัดอันดับรูปภาพเหล่านั้นตามความคล้ายคลึงและความเกี่ยวข้องกับวัตถุในรูปภาพต้นฉบับ นอกจากนี้ Lens ยังใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุในรูปภาพของคุณเพื่อค้นหาผลลัพธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากเว็บ รวมถึงใช้สัญญาณที่เป็นประโยชน์ เช่น คำ ภาษา และข้อมูลเมตาอื่นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่โฮสต์รูปภาพ เพื่อกำหนดอันดับและความเกี่ยวข้อง

ขณะวิเคราะห์รูปภาพ Lens มักสร้างผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายรายการและจัดอันดับความเกี่ยวข้องที่น่าจะเป็นของผลลัพธ์แต่ละรายการ โดยในบางครั้งอาจจำกัดผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เหล่านี้ให้เหลือเพียงรายการเดียว สมมติว่า Lens กำลังดูรูปสุนัขที่ระบุว่ามีโอกาสเป็นพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด 95% และคอร์กี้ 5% ในกรณีนี้ Lens อาจแสดงเฉพาะผลการค้นหาสำหรับพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดที่พิจารณาแล้วว่าดูคล้ายกันมากที่สุด

ในกรณีอื่นๆ เมื่อมั่นใจว่ารู้จักวัตถุในรูปภาพที่คุณสนใจ Lens ก็จะแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดังกล่าว เช่น หากรูปภาพมีผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างกางเกงยีนส์หรือรองเท้าผ้าใบ Lens อาจแสดงผลการค้นหาที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือผลการค้นหาสำหรับการช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังอาจใช้สัญญาณที่มี เช่น การให้คะแนนของผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงผลการค้นหาดังกล่าว อีกตัวอย่างคือ หากจดจำบาร์โค้ดหรือข้อความในรูปภาพได้ (เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อหนังสือ) Lens อาจแสดงหน้าผลการค้นหาของ Google สำหรับวัตถุดังกล่าว

ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์

Lens พยายามแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เสมอ โดยอัลกอริทึมของ Lens จะไม่ได้รับผลกระทบจากโฆษณาหรือการจัดการเชิงพาณิชย์อื่นๆ เมื่อ Lens แสดงผลการค้นหาจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google เช่น Google Search หรือ Shopping ผลการค้นหาดังกล่าวจะอิงตามอัลกอริทึมการจัดอันดับของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

Lens จะระบุและกรองผลการค้นหาที่อาจไม่เหมาะสมเพื่อให้ผลการค้นหาของ Lens มีความเกี่ยวข้อง มีประโยชน์ และปลอดภัย ระบบระบุผลการค้นหาเหล่านี้โดยใช้มาตรฐานที่ใช้ทั่วทั้ง Google เช่น หลักเกณฑ์ Google ค้นหาปลอดภัย

Lens และตำแหน่ง

เมื่อคุณยินยอมให้ Lens ใช้ตำแหน่งของคุณ Lens จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแสดงผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น เช่น เมื่อระบุตำแหน่งและสถานที่สำคัญ ดังนั้น หากคุณอยู่ในปารีส Lens จะทราบว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมองหาหอไอเฟลมากกว่าสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งอยู่สถานที่อื่นในโลก