இந்தப் படத்தில் மூன்று சாதனங்கள் (ஒரு டெஸ்க்டாப், இரண்டு மொபைல்கள்) அடுத்தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் Lensஸைப் பல்வேறு வழிகளில் அணுகலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது.
இந்தப் படத்தில் மூன்று சாதனங்கள் (ஒரு டெஸ்க்டாப், இரண்டு மொபைல்கள்) அடுத்தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் Lensஸைப் பல்வேறு வழிகளில் அணுகலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

தேவைப்படும் இடத்திலேயே விடைகளைப் பெறுங்கள்

Lens உங்கள் எல்லாச் சாதனங்களிலும் விருப்பமான ஆப்ஸிலும் கிடைக்கிறது.

Google லோகோ

Google ஆப்ஸ்

கேமரா லோகோ

Google கேமரா

Photos லோகோ

Google Photos

இந்தப் படத்தில் இரண்டு மொபைல் சாதனங்கள் உள்ளன. ஒன்று மங்கலாகவும் மற்றொன்றில் Google App முகப்புத் திரையில் QSBயும் கேமரா ஐகானும் ஹைலைட் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Google லோகோ

Google Lensஸைப் பயன்படுத்திப் பாருங்கள்

Google ஆப்ஸின் தேடல் பட்டியில் Lens உள்ளதா எனப் பாருங்கள்

iOS

App Store QR குறியீடு App Storeரில் கிடைக்கிறது

Android

Google Play QR குறியீடு Google Playயில் பெறுக
Google தேடல் பட்டியில் கேமரா ஐகான்