Tri zariadenia vedľa seba, jeden počítač a dve mobilné zariadenia zobrazujúce, kde je funkcia Lens dostupná cez viaceré vstupné body.
Tri zariadenia vedľa seba, jeden počítač a dve mobilné zariadenia zobrazujúce, kde je funkcia Lens dostupná cez viaceré vstupné body.

Získajte odpovede, keď ich potrebujete

Funkcia Lens je dostupná vo všetkých vašich zariadeniach a obľúbených aplikáciách.

Logo Google

Aplikácia Google

Logo fotoaparátu

Fotoaparát Google

Logo Fotiek

Fotky Google

Dve mobilné zariadenia. Jedno postupne mizne a na druhom je zobrazená domovská stránka aplikácie Google so zvýrazneným poľom rýchleho vyhľadávania a ďalším zvýraznením ikony fotoaparátu.
Logo Google

Vyskúšajte Google Lens

Vyhľadajte Lens vo vyhľadávacom paneli aplikácie Google

iOS

QR kód pre obchod s aplikáciami K dispozícii v službe App Store

Android

QR kód pre Google Play Teraz na Google Play
Ikona fotoaparátu na paneli Vyhľadávania Google