Trīs ierīces līdzās: viens dators un divas mobilās ierīces, kur parādīts, kā piekļūt funkcijai Lens, izmantojot dažādus ieejas punktus.
Trīs ierīces līdzās: viens dators un divas mobilās ierīces, kur parādīts, kā piekļūt funkcijai Lens, izmantojot dažādus ieejas punktus.

Iegūstiet atbildes tur, kur tās nepieciešamas

Funkcija Lens ir pieejama visās jūsu ierīcēs un iecienītajās lietotnēs.

Google logotips

Google lietotne

Pakalpojuma Kamera logotips

Google kamera

Pakalpojuma Fotoattēli logotips

Google fotoattēli

Divas mobilās ierīces: viena ir redzama neskaidri, un otrajā ir redzams Google lietotnes sākuma ekrāns ar izceltu QSB un kameras ikonu.
Google logotips

Izmēģiniet Google Lens

Google lietotnes meklēšanas joslā meklējiet funkciju Lens

iOS

App Store kvadrātkods Pieejams pakalpojumā App Store

Android

Google Play kvadrātkods Iegūstiet pakalpojumā Google Play
Kameras ikona Google meklēšanas joslā