سه دستگاه درکنار یکدیگر، یک رایانه، و دو تلفن همراه که نشان می‌دهند «لنز» در چه جاهایی و ازطریق چندین نقطه ورودی دردسترس است.
سه دستگاه درکنار یکدیگر، یک رایانه، و دو تلفن همراه که نشان می‌دهند «لنز» در چه جاهایی و ازطریق چندین نقطه ورودی دردسترس است.

هر موقع نیاز داشتید، پاسخ را دریافت کنید

«لنز» در همه دستگاه‌ها و در برنامه‌های دلخواهتان دردسترس است.

نشان‌واره Google

برنامه Google

نشان‌واره دوربین

دوربین Google

نشان‌واره Photos

Google Photos

دو دستگاه همراه، یکی محوشده و دیگری صفحه اصلی «برنامه Google» را با «چارگوش جستجوی سریع» و نماد دوربین برجسته‌شده نشان می‌دهد.
نشان‌واره Google

«لنز Google» را امتحان کنید

در نوار جستجوی برنامه Google، «لنز» را پیدا کنید

iOS

رمزینه پاسخ‌سریع App store دردسترس در App Store

Android

رمزینه پاسخ‌سریع Google Play از Google Play دریافت کنید
نماد دوربین در نوار جستجوی Google