Co to je Google Lens?

Google Lens je sada výpočetních funkcí založených na obrazovém vstupu, která dokáže porozumět tomu, na co se díváte, a tyto informace využít ke zkopírování nebo přeložení textu, určení rostlin a zvířat, prozkoumání lokalit nebo nabídek, objevování produktů a nalezení vizuálně podobných obrázků nebo provedení jiných užitečných akcí.

Hledejte, co vidíte

Google Lens vám umožňuje vyhledávat, co vidíte. S použitím fotky, vašeho fotoaparátu nebo téměř jakéhokoli obrázku aplikace Lens dokáže vyhledat vizuálně podobné obrázky a související obsah a zobrazit výsledky z celého internetu.

Jak Google Lens funguje

Aplikace Lens porovnává objekty na vaší fotce s ostatními obrázky a hodnotí je podle jejich podobnosti a relevantnosti vzhledem k objektům na původní fotce. Lens taky využívá svého porozumění objektům na obrázku k nalezení jiných relevantních výsledků na webu. Aplikace Lens může k určení hodnocení a relevance využívat i jiných užitečných signálů, jako například slov, jazyka a jiných metadat na webu, který obrázek hostuje.

Při analýze obrázku aplikace Lens často generuje několik možných výsledků a hodnotí pravděpodobnou relevantnost každého z nich. Lens může tyto možnosti někdy omezit na jediný výsledek. Podívejme se na příklad, kdy aplikace Lens vidí psa a identifikuje ho s pravděpodobností 95 % jako německého ovčáka a s 5% pravděpodobností jako corgiho. V takovém případě může aplikace Lens jako výsledek zobrazit pouze německého ovčáka, kterého vyhodnotila jako nejvíc vizuálně podobného.

V jiných případech, když aplikace Lens vyhodnotí, že objektu na fotce, který vás zajímá, rozumí, zobrazí výsledky vyhledávání související s tímto objektem. Například pokud fotka obsahuje konkrétní produkt, jako jsou džíny nebo tenisky, může aplikace Lens zobrazit výsledky obsahující další informace o tomto produktu nebo výsledky pro nákupy tohoto produktu. K zobrazení těchto výsledků aplikace Lens se může spoléhat na dostupné signály, jako například hodnocení uživatelů produktu. Dalším příkladem může být, že aplikace Lens na fotce rozpozná čárový kód nebo text (například název produktu nebo titul knihy). Pak tato aplikace může zobrazit stránku s výsledky vyhledávání Google pro tento objekt.

Relevantní a užitečné výsledky

Aplikace Lens se vždy snaží poskytovat co nejrelevantnější a nejužitečnější výsledky. Algoritmy aplikace Lens neovlivňuje reklama nebo jiná obchodní ujednání. Když aplikace Lens zobrazí výsledky z jiných služeb Google včetně Vyhledávání Google nebo Nákupů, tyto výsledky se spoléhají na hodnoticí algoritmy těchto produktů.

Abychom zajistili, že jsou výsledky relevantní, užitečné a bezpečné, aplikace Lens filtruje explicitní výsledky. Tyto výsledky jsou posuzovány podle standardů v rámci všech služeb Google, například pokynů Bezpečné vyhledávání Google.

Aplikace Lens a poloha

Pokud aplikaci Lens povolíte používat svou polohu, využije tyto informace k zobrazení přesnějších výsledků – například při určování míst nebo orientačních bodů. Proto například, pokud jste v Paříži, aplikace Lens bude vědět, že je pravděpodobnější, že se díváte na Eiffelovu věž spíše než na podobnou konstrukci jinde na světě.