Какво е Google Обектив?

Google Обектив е набор от визуално базирани изчислителни възможности, които могат да разпознават какво гледате и да използват тази информация за копиране или превод на текст, идентифициране на растения и животни, разглеждане на локали или менюта, откриване на продукти, намиране на визуално подобни изображения и предприемане на други полезни действия.

Търсете каквото виждате

С Google Обектив можете да търсите нещата, които виждате. Чрез снимка, камерата ви или почти всяко изображение Обектив ви помага да откривате визуално подобни изображения и сродно съдържание, като събира резултати навсякъде в интернет.

Как функционира Google Обектив

Обектив сравнява обектите на снимката ви с други изображения и класира последните въз основа на уместността и сходството им с обектите в оригиналната снимка. Освен това Обектив използва разпознатите обекти на снимката ви, за да намира други уместни резултати от мрежата. За да определя класирането и уместността, Обектив може също да използва други полезни сигнали, като например думи, език и други метаданни на сайта, на който се хоства изображението.

Когато анализира изображение, Обектив често генерира няколко възможни резултата и класира вероятната уместност на всеки от тях. Обектив понякога може да стесни тези възможности до един резултат. Да предположим, че Обектив анализира куче и установи, че има 95% вероятност то да е немска овчарка и 5% вероятност да е корги. В този случай Обектив може да покаже само резултата за немска овчарка, който е определен като най-подобен от визуална гледна точка.

В други случаи, когато Обектив със сигурност разпознава кой обект на снимката ви интересува, приложението ще изведе резултати от търсенето, свързани с този обект. Ако например изображението съдържа конкретен продукт (като дънки или маратонки), Обектив може да изведе резултати, предоставящи повече информация за този продукт, или свързани с него резултати от Пазаруване. За да изведе такива резултати, Обектив може също да използва налични сигнали, като оценки на продукта от потребители. Освен това, ако Обектив разпознае например баркод или текст в изображение (като име на продукт или заглавие на книга), приложението може да изведе страница с резултати от търсенето с Google за обекта.

Уместни и полезни резултати

Обектив винаги се опитва да изведе най-усместните и полезни резултати. Алгоритмите на Обектив не се влияят от реклами или други търговски споразумения. Когато Обектив извежда резултати от други продукти на Google, включително Google Търсене или Пазаруване, тези резултати са въз основа на алгоритмите за класиране на съответните продукти.

За да гарантира, че резултатите са подходящи, полезни и безопасни, Обектив идентифицира и филтрира тези с нецензурно съдържание. Те се идентифицират чрез стандарти, приложими за всички продукти на Google, като например насоките за Google Безопасно търсене.

Обектив и местоположение

Когато разрешите на Обектив достъп до местоположението си, приложението използва тази информация, за да извежда по-точни резултати – например при идентифициране на места и ориентири. Така че, ако сте в Париж, Обектив ще знае, че е по-вероятно да гледате Айфеловата кула, а не подобна сграда някъде другаде по света.